Aquaculture-news-side

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็จัดเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งน่าสนใจ เพราะว่าสามารถต่อยอดสร้างคุณประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อการบริโภค หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหายาก เพื่อสืบทอดสายพันธ์ต่อไปในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น มาดูกันดีกว่าว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น จะต้องมีการปรับแต่งตั้งค่าน้ำอย่างไร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี คุณสมบัติของน้ำ ต้องปรับตั้งค่าให้ถูก ปริมาณออกซิเจนละลาย สำหรับออกซิเจนนี้ จัดเป็นปัจจัยมีความสำคัญที่สุด ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์และมนุษย์ ย่อมต้องการออกซิเจนเพื่อการหายใจ และเจริญเติบโตด้วยกันทั้งนั้น สำหรับออกซิเจนในน้ำนั้น ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยออกซิเจนละลายในน้ำน้อย เมื่อมีอุณหภูมิสูง เสี่ยงต่อการขาดแคลนออกซิเจนมากกว่าสัตว์บก โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน การย่อยสลายของสิ่งต่าง ๆ จะทำให้ความต้องการสูงไปด้วย ทำให้บางครั้งแหล่งน้ำ ก็จะมีปรากฏการณ์เรียกว่าเกินจุดอิ่มตัว มีการผลิตออกซิเจนมากเกินไป เช่น พืชสีเขียวทำการสังเคราะห์แสง ในตอนกลางวัน เกิดการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลอันตรายต่อสัตว์น้ำ ในการพัฒนานั้น หนึ่งในปัจจัยคุณสมบัติของน้ำที่ดี ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือจะต้องมีการควบคุม และป้องกันไม่ให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำนั้นลดลงต่ำ สารพิษ ในปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติปนด้วยสารเคมีสารพิษต่างๆ ซึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ และสิ่งเหล่านี้ แน่นอนว่าจะส่งผลอันตรายต่อสัตว์น้ำอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นมาจากวงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมทั้ง ที่อยู่อาศัยต่างๆ เพราะฉะนั้น การวิเคราะห์ปริมาณสารพิษนั้น ค่อนข้างมีความยุ่งยาก อีกทั้งยังต้องใช้เครื่องมือมีราคาสูง และปริมาณของสารพิษที่ใช้นั้น […]

Continue Reading
Habits-of-scientists-news-side

6 อุปนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่คุณควรรู้

Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จัดเป็นอีกสาขาหนึ่ง ของวิชาการเรียนทางวิทยาศาสตร์ และอีกสายอาชีพทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ที่จะเป็น Data scientist ได้นั้น จะต้องมีองค์ความรู้ ในหลายๆ ด้านประกอบกัน และจะต้องมีอุปนิสัยที่สำคัญ 6 ประการด้วยกัน ถึงจะเป็น Data scientist ที่ดีได้นั่นเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความพยายาม และความอดทนมากเลยทีเดียว หลังจากที่เรียนจบแล้ว ก็ยังต้องแสวงหาความรู้ตลอดเวลา ในทุกๆ วัน ถ้าคุณมีความสนใจอยากเป็น Data Scientist บ้าง จะมีอุปนิสัยเหล่านี้ติดตัวด้วย ช่างสังเกตและชอบตอบคำถาม สำหรับผู้ที่จะเป็น Data scientist ที่ดีนั้น เขาจะเป็นคนที่ตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว แม้แต่กระทั่งเรื่องเล็กๆ เพื่อเป็นการฝึกระบบความคิด พร้อมทั้งสร้างตารางเปรียบเทียบข้อมูลนั้นๆ ในลักษณะชุดตัวเลข หรือชุดข้อมูล เพื่อนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจ เพื่อค้นหาคำตอบได้แบบง่ายๆ ยกตัวอย่างเช่น ในมุมมองของ Data scientist ถ้าเขาจะต้องเดินทางจากลาดพร้าว ไปทองหล่อ จะมีเส้นทางไหนให้เลือกบ้าง และในแต่ละเส้นทางใช้เวลาเดินทางเท่าไร มีค่าใช้จ่ายกี่บาท ต้องขึ้นรถกี่ต่อ เป็นต้น […]

Continue Reading

กระแสน้ำมหาสมุทร อาจส่งผลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

หากลองทำความเข้าใจถึงการไหลเวียนของกระแสน้ำนั้น อย่างแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำมีลักษณะเป็นของเหลวเหมือนกับอากาศ การไหลเวียนของกระแสน้ำจึงเหมือนกับการไหลเวียนของกระแสลม ต่างกันตรงที่การไหลเวียนของกระแสน้ำนั้นมีพื้นผิวโลกที่เป็นแผ่นดินคือสิ่งขวางกั้น ส่งผลให้มีรูปร่างปรากฏไม่ชัดเจน ทั้งน้ำในมหาสมุทรยังมีความเค็มไม่เท่ากัน หากน้ำทะเลมีความหนาแน่นสูงจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำทะเลที่มีความหนาแน่นต่ำ ประเภทของการไหลเวียนน้ำในมหาสมุทร กระแสน้ำบริเวณพื้นผิวมหาสมุทร เกิดจากการเสียดทานระหว่างผิวน้ำและอากาศ พลังงานจากอากาศเกิดจากการเคลื่อนที่ด้วยการพาความร้อนแล้วสะสมพลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์ พลังงานเหล่านี้จะลงสู่ผิวน้ำ โดยจะมีกระแสลมเป็นตัวพาให้กระแสน้ำเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อภูมิอากาศและระบบนิเวศบนพื้นที่ชายฝั่งเป็นอย่างยิ่ง หากเป็นกระแสน้ำอุ่นจะทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำแล้วเกิดการควบแน่นตกลงมาเป็นฝน อากาศชื้น พืชพรรณอุดมสมบูรณ์ หากกระแสน้ำเย็นทำให้อากาศแห้งจมตัวลง เกิดภูมิอากาศแบบทะเลทราย อย่างไรก็ตามอิทธิพลของกระแสลมส่งผลกระทบต่อกระแสน้ำในมหาสมุทรเพียงความลึก 1 กิโลเมตรเท่านั้น นั่นหมายถึงการไหลเวียนของกระแสน้ำผิวพื้นมีอิทธิพลต่อน้ำในมหาสมุทรเพียงประมาณร้อยละ 10 การไหลเวียนของกระแสน้ำลึกในมหาสมุทร หรือ”เทอร์โมแฮลีน” เกิดจากความร้อนและเกลือ เนื่องจากน้ำทะเลในแต่ละบริเวณมีความเค็มและความหนาแน่นไม่เท่ากัน ทำให้น้ำทะเลที่มีความหนาแน่นสูงจะไหลไปแทนที่น้ำทะเลที่มีความหนาแน่นต่ำ การไหลเวียนเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในระยะยาว เช่น ยุคน้ำแข็งเล็ก ในยุโรปเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17 อิทธิพลของการไหลเวียนแบบเทอร์โมแฮลีนมีอิทธิพลต่อน้ำในมหาสมุทรประมาณร้อยละ 90             จากผลการศึกษาเรื่องกระแสน้ำในมหาสมุทร ของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ พบว่าตอนนี้กระแสน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกกำลังเคลื่อนตัวด้วยอัตราที่เร็วขึ้นกว่าเมื่อ 20 ปีก่อน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นให้เห็นอย่างเด่นชัดในบริเวณเขตร้อน รวมทั้งใต้ท้องทะเลที่มีความลึกถึงระดับ 2,000 เมตร โดยการเคลื่อนตัวนี้เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 กระแสลมมีความเร็วขึ้นถึง 36% ของความเร็วเฉลี่ยในการไหลเวียนของมหาสมุทรตามปกติ ส่งผลให้พลังงานจลน์ในส่วนบนของมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น จนเกิดการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรที่ไหลเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ 5% […]

Continue Reading

นักชีววิทยาทางทะเลเงินเดือนเท่าไหร่

ถ้ามองดูสายอาชีพแค่ในบ้านเรา ก็คงจะเห็นแต่อาชีพซ้ำๆ ที่ได้รับความนิยมอยู่ไม่กี่อาชีพ เช่น วิศวกร แพทย์ นักธุรกิจ นักขาย เป็นต้น แต่ถ้าดูในต่างประเทศเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนกว่า มีความหลากหลายของอาชีพมากกว่า และแต่ละอาชีพก็ได้รับความสนใจแบบกระจายกันไป ไม่ได้เทน้ำหนักไปที่อาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้มีการแตกแขนงเป็นอาชีพแปลกๆ ได้มากมาย อย่างเช่นอาชีพที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ คือ นักชีววิทยาทางทะเล ความจริงแล้วในบ้านเราก็มีอาชีพนี้เหมือนกัน แต่ปริมาณถือว่าน้อยมากๆ จนคนทั่วไปอาจไม่รู้จัก หน้าที่การทำงานก็คือศึกษาและดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล แน่นอนว่าหมายความรวมถึงการนำพืชหรือสัตว์ขึ้นมาศึกษาแบบใกล้ชิดในน้ำเกลือที่ทำเลียนแบบทะเลด้วย เพราะการจะลงไปดูใต้ท้องทะเลทุกครั้งก็คงไม่สะดวกนัก หากมองในภาพกว้าง นักชีววิทยาทางทะเลก็คือคนที่ทำงานอยู่กับทะเล แต่ถ้าลงในรายละเอียดอาชีพนี้แตกแขนงการทำงานออกไปหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย งานภาคสนาม งานที่ให้ความสนใจกับจุลินทรีย์ตัวเล็กๆ เป็นต้น ก็นับว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความท้าทายค่อนข้างสูงมากทีเดียว อัตราเงินเดือนของนักชีววิทยาทางทะเล             สิ่งแรกที่หลายคนน่าจะคาดเดาได้ถูกต้องก็คือ อาชีพนี้รับรายได้ค่อนข้างสูง ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาและการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความเสี่ยงพอสมควรนั่นเอง แต่ว่าจะไม่ได้มีตัวเลขที่ระบุได้ชัดเจนเหมือนกับสายอาชีพอื่นๆ เพราะนักชีววิทยาทางทะเลแต่ละคน ทำงานต่างกันมาก อย่างคนที่ใช้เวลากว่า 80 เปอร์เซ็นต์อยู่ในห้องแล็บ ก็จะได้ฐานเงินเดือนที่ต่างกับคนออกภาคสนาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องวัดความเชี่ยวชาญทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะความสามารถเฉพาะตัวและประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมต่างๆ มา อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เงินเดือนของนักชีววิทยาทางทะเลก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจมาก เรียกว่าใช้ชีวิตแบบสบายๆ ได้เลย แถมอัตราการเติบโตก็เป็นแบบก้าวกระโดด คนที่เคยได้รับเงิน […]

Continue Reading

ไขปริศนานักชีววิทยาทางทะเลอเมริกันชีวิตใต้ทะเลของเต่าหัวค้อนมหาสมุทรแอตแลนติก

เต่าเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับเรามาอย่างยาวนาน ทั้งยังมีอายุขัยยืนยาวที่สุด หลายท่านอาจจะคิดว่าเต่าคงจะมีจำนวนประชากรเยอะแต่ความจริงแล้วกลับตรงกันข้าม ปัจจุบันสัตว์ชนิดนี้กำลังลดจำนวนประชากรลงอย่างต่อเนื่องจนใกล้จะสูญพันธุ์ โดยสาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยในการขยายพันธุ์ของเต่าและการไล่ล่าของมนุษย์ และในวันนี้เราจะมาพูดถึงเต่าทะเลเป็นหลัก สายพันธุ์ของเต่าทะเลนั้นมีอยู่มากมาย เช่น เต่าตนุ เต่ากระหรือเต่าปากเหยี่ยว เต่ามะเฟืองหรือเต่าเหลี่ยม เต่าหญ้าแปซิฟิก และเต่าหัวค้อนเป็นต้น เต่าชนิดนี้สามารถวิวัฒนาการตัวเองและเปลี่ยนกระดองได้ตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูในท้องทะเล ติดตามชีวิตเต่าหัวค้อนในมหาสมุทรแอตแลนติก เมื่อไม่นานมานี้ทีมนักชีววิทยาทางทะเลเเห่งมหาวิทยาลัย University of Florida ได้ทำการค้นคว้าชีวิตใต้ทะเลของลูกเต่าหัวค้อนเพื่อหาทางอนุรักษ์เต่าสายพันธุ์นี้ให้อยู่คู่กับมหาสมุทรแอตแลนติก โดยการใช้ป้ายขนาดจิ๋วติดลงไปบนตัวลูกเต่าหัวค้อน (loggerhead) จำนวน 17 ตัวก่อนจะปล่อยลูกเต่าลงสู่ทะเลแอตเเลนติกเหนือที่รัฐฟลอริด้า และทีมงานคอยเฝ้าติดตามดูการเดินทางในท้องทะเลนานถึง 220 วัน ซึ่งป้ายที่ติดลงบนตัวลูกเต่าหัวค้อนเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการส่งสัญญาณสื่อสารกับดาวเทียม ชี้ให้เห็นการเดินทางของทั้ง 17 ตัว ที่อยู่ในกระแสน้ำทะเลแอตแลนติกเหนือ แต่ปรากฎว่าลูกเต่าหัวค้อนกว่าครึ่งมุ่งเข้าสู่ทะเลซาร์กัสโซ (Sargasso Sea) ที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางของกระเเสน้ำทะเลในมหาสมุทรแอตเเลนติก ทำให้เกิดข้อสงสัยมากมาย ทำไมเต่าหัวค้อนถึงมุ่งสู่ทะเลซาร์กัสโซ ?             จากบทความข้างต้นที่ทีมนักวิจัยได้ปล่อยลูกเต่าหัวค้อนสู่มหาสมุทรแอตแลนติก แต่มีลูกเต่าจำนวนหนึ่งที่แยกตัวออกมาแล้วมุ่งสู่ทะเลซาร์กัสโซที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ อยู่ระหว่างเกาะเบอร์มิวดาและหมู่เกาะลีเวิร์ดแทน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะอะไร ทำไมลูกเต่าถึงได้เดินทางไปที่นั่น ? นั่นก็เพราะทะเลแห่งนี้อุดมไปด้วยสาหร่ายทุ่นหรือสาหร่ายซาร์กัสซัมจำนวนมากมายมหาศาล นับเป็นแหล่งอาหารคอยหล่อเลี้ยงสัตว์ทะเลและเป็นที่พักพิงเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี สาหร่ายทุ่นมีลักษณะเส้นโยงใยพันกันหนาทึบ ส่งผลให้มีสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมากมายมาแอบซ่อนและหากิน นี่จึงอาจเป็นสาเหตุหลักที่ลูกเต่าทะเลจำนวนนั้นได้มุ่งหน้ามาสู่ทะเลซาร์กัสโซ เพื่อหาอาหารและอยู่อาศัย เนื่องจากที่นี่มีสาหร่ายทุ่นอยู่มากมายทั้งยังเคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัย […]

Continue Reading