Habits-of-scientists-news-side

6 อุปนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่คุณควรรู้

NEWS

Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จัดเป็นอีกสาขาหนึ่ง ของวิชาการเรียนทางวิทยาศาสตร์ และอีกสายอาชีพทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ที่จะเป็น Data scientist ได้นั้น จะต้องมีองค์ความรู้ ในหลายๆ ด้านประกอบกัน และจะต้องมีอุปนิสัยที่สำคัญ 6 ประการด้วยกัน ถึงจะเป็น Data scientist ที่ดีได้นั่นเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความพยายาม และความอดทนมากเลยทีเดียว หลังจากที่เรียนจบแล้ว ก็ยังต้องแสวงหาความรู้ตลอดเวลา ในทุกๆ วัน ถ้าคุณมีความสนใจอยากเป็น Data Scientist บ้าง จะมีอุปนิสัยเหล่านี้ติดตัวด้วย

ช่างสังเกตและชอบตอบคำถาม

สำหรับผู้ที่จะเป็น Data scientist ที่ดีนั้น เขาจะเป็นคนที่ตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว แม้แต่กระทั่งเรื่องเล็กๆ เพื่อเป็นการฝึกระบบความคิด พร้อมทั้งสร้างตารางเปรียบเทียบข้อมูลนั้นๆ ในลักษณะชุดตัวเลข หรือชุดข้อมูล เพื่อนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจ เพื่อค้นหาคำตอบได้แบบง่ายๆ ยกตัวอย่างเช่น ในมุมมองของ Data scientist ถ้าเขาจะต้องเดินทางจากลาดพร้าว ไปทองหล่อ จะมีเส้นทางไหนให้เลือกบ้าง และในแต่ละเส้นทางใช้เวลาเดินทางเท่าไร มีค่าใช้จ่ายกี่บาท ต้องขึ้นรถกี่ต่อ เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งรอบตัวต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเขา ก็สามารถนำมาขบคิด เพื่อสร้างปัญหาได้เช่นเดียวกัน การวางผังเมืองสภาพเศรษฐกิจ ผลการเลือกตั้ง จากการใช้ข้อมูลของประชากรเพื่อนำมาวิเคราะห์ เช่น อายุ, เพศ, ฐาน, เงินเดือน เป็นต้น

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

เนื่องจากว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า Data scientist ไม่รู้จักอัพเดทฐานข้อมูลใหม่ๆ แล้วเขาก็อาจจะพลาดข้อมูลสำคัญๆ ไปเลยก็ได้ อีกทั้งยังไม่ข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ อีกด้วย

เลือกใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย

นอกเหนือจากโปรแกรมที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีความสำคัญๆ ใช้งานสำคัญๆ แล้ว Data scientist ก็ยังไม่ยึดติดกับเครื่องมือใด เครื่องมือหนึ่งมากจนเกินไป เพราะว่าปัญหา ในแต่ละปัญหานั้น ต่างก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจสามารถแก้ไขได้หลายแบบ และก็จะมีแบบที่เป็นวิธีทางแก้ไขที่ดีที่สุด ที่มีความเหมาะสม ซึ่งทำการทดสอบหลายต่อหลายครั้ง กว่าจะหาทางแก้ไขที่ได้เหมาะสมที่ดีที่สุดนั่นเอง

การสื่อสาร

หนึ่งในข้อเสีย ของนักวิทยาศาสตร์ หรือนักเทคนิคหลายๆ อาชีพมักจะประสบ ก็คือ เขาจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการอธิบาย หลักการยากๆ ให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจ ให้เป็นภาษาง่ายๆ หรือพวกเขาอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการสื่อสารการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนสักเท่าไหร่นัก เพราะฉะนั้นแล้ว Data scientist นั้น จะต้องมีการสื่อสารที่ดีด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ต่อยอดในการสร้าง Marketing หรือ  Business Communication เป็นต้น

 ไม่กลัวความผิดพลาดล้มเหลว

บางครั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ บางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากการทำงานเพียงแค่ครั้งเดียว หากแต่เกิดจากความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่า ถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องกลัวความผิดพลาด เพราะเนื้อแท้แล้วความผิดพลาดเอง ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จ Data scientist ก็จะพยายามคัดเลือก Model ที่ให้ค่า Error น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้หาทางจัดการปัญหานั้นต่อไป และทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และจากการนำข้อมูลต่างๆ มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว จึงทำให้เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้องค์ความรู้ไม่น้อยเลย

ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรค

ในการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา 1 ชิ้นงานนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย เพราะต้องประกอบด้วยข้อมูลหลายประการไปอีก เช่น Data modeling / Data cleaning / Business understanding เป็นต้น เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็น Data scientist จำเป็นต้องมีความอดทนในระดับสูงแล้ว เมื่อต้องเจอปัญหา หรือทางตัน เขาก็ต้องพยายามหาทางอื่นที่ช่วยในการแก้ปัญหาอีกต่อไป