Aquaculture-news-side

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

NEWS

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็จัดเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งน่าสนใจ เพราะว่าสามารถต่อยอดสร้างคุณประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อการบริโภค หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหายาก เพื่อสืบทอดสายพันธ์ต่อไปในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น มาดูกันดีกว่าว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น จะต้องมีการปรับแต่งตั้งค่าน้ำอย่างไร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี

news-side-Aquaculture

คุณสมบัติของน้ำ ต้องปรับตั้งค่าให้ถูก

ปริมาณออกซิเจนละลาย

สำหรับออกซิเจนนี้ จัดเป็นปัจจัยมีความสำคัญที่สุด ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์และมนุษย์ ย่อมต้องการออกซิเจนเพื่อการหายใจ และเจริญเติบโตด้วยกันทั้งนั้น สำหรับออกซิเจนในน้ำนั้น ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยออกซิเจนละลายในน้ำน้อย เมื่อมีอุณหภูมิสูง เสี่ยงต่อการขาดแคลนออกซิเจนมากกว่าสัตว์บก โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน การย่อยสลายของสิ่งต่าง ๆ จะทำให้ความต้องการสูงไปด้วย ทำให้บางครั้งแหล่งน้ำ ก็จะมีปรากฏการณ์เรียกว่าเกินจุดอิ่มตัว มีการผลิตออกซิเจนมากเกินไป เช่น พืชสีเขียวทำการสังเคราะห์แสง ในตอนกลางวัน เกิดการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลอันตรายต่อสัตว์น้ำ ในการพัฒนานั้น หนึ่งในปัจจัยคุณสมบัติของน้ำที่ดี ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือจะต้องมีการควบคุม และป้องกันไม่ให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำนั้นลดลงต่ำ

สารพิษ

ในปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติปนด้วยสารเคมีสารพิษต่างๆ ซึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ และสิ่งเหล่านี้ แน่นอนว่าจะส่งผลอันตรายต่อสัตว์น้ำอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นมาจากวงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมทั้ง ที่อยู่อาศัยต่างๆ เพราะฉะนั้น การวิเคราะห์ปริมาณสารพิษนั้น ค่อนข้างมีความยุ่งยาก อีกทั้งยังต้องใช้เครื่องมือมีราคาสูง และปริมาณของสารพิษที่ใช้นั้น ก็มีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นควรจะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงจำเป็นต้องเก็บตัวอย่างของน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อยอดเสียก่อน เพื่อจะได้ปรับสมดุลของการทำให้ดีที่สุด

ความกระด้าง

ความกระด้างของน้ำ ก็คือ จำนวนของเกลือแคลเซียม และแมกนีเซียมปะปนอยู่ในน้ำ สำหรับความกระด้างของน้ำสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือ ความกระด้างชั่วคราว และความกระด้างถาวร สวนน้ำทะเลจืด น้ำกร่อยมีค่า na+ ปะปนผสมอยู่ ก็จะส่งผลทำให้ความกระด้างของน้ำนั้นสูงขึ้น

ความเป็นด่าง

ความเป็นด่างของน้ำ คือคุณสมบัติของน้ำ ทำให้กรดเป็นด่างของน้ำนั้น ประกอบด้วยคาร์บอนเน็ต ไฮดรอกไซด์ เป็นต้น สำหรับความเป็นด่างที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้น ไม่เป็นสารพิษอย่างใด ซึ่งมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ความเป็นกรด ความกระด้าง มีคุณสมบัติของความเป็นด่างของแหล่งน้ำนั้น เป็นสิ่งควบคุมให้ค่า pH ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเกินไป

สำหรับคุณสมบัติของน้ำที่ดีนั้น จะส่งผลโดยตรงต่อการเพาะเลี้ยงโดย ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเกินไปด้วยคุณสมบัติของน้ำที่ดีนั้น จะมีผลโดยตรงต่อการเพาะเลี้ยง โดยมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือช้า ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเกินไป ด้วยคุณสมบัติของน้ำที่ดี ซึ่งจะมีผลโดยตรง ต่อการเพาะเลี้ยงโดยมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และอัตราการตาย การเกิดโรคระบาด ดังนั้นคุณสมบัติของน้ำ ที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือ สภาพของแหล่งน้ำ ทำให้สัตว์น้ำอาศัยอยู่ได้อย่างรอดปลอดภัย มีการเจริญเติบโตที่แข็งแรง มีการสืบพันธุ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ และไม่มีโรคร้ายใดๆ เกิดขึ้นมานั่นเอง

สำหรับข้อมูลที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น คุณผู้อ่านที่สนใจอยากจะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจริงๆ ก็ขอแนะนำให้คุณไปศึกษา กับศูนย์ปรึกษา จากผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยตรงดีกว่าเพื่อที่ว่าคุณจะได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง และนำความรู้จากที่เราได้นำไปต่อยอด ให้เกิดเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพได้ต่อไปในอนาคตค่ะ